Warsztaty ustawień systemowych metodą Berta Hellingera – 9 maja 2015

Warsztaty ustawień systemowych metodą Berta Hellingera 

 us21full2

Prowadząca – Aleksandra Fąfera 

Ustawienia systemowe to opracowana przez Berta Hellingera terapeutyczna metoda pracy, pozwalająca na rozpoznanie istoty problemów uwarunkowanych przez system rodzinny. Ta metoda wskazuje na istnienie pierwotnego porządku w systemach. Zaburzenie reguł owego porządku obciąża rodzinę, stając się źródłem problemów u osób żyjących w następnych pokoleniach. Okazuje się, że system rządzi się bezwzględnymi regułami i kosztem najmłodszych pokoleń stara się dokonać wyrównania i usunięcia starych zakłóceń. Tak więc możemy być uwikłani w losy ludzi, których nie znamy, o których istnieniu nawet nie mieliśmy pojęcia.
Ustawienia pozwalają w krótkim czasie dotrzeć do podłoża naszych blokad, konfliktów, lęków czy chorób. Stwarzają sposobność do nowego, głębszego spojrzenia na swoje trudności. Oferują nam taki rodzaj pomocy, który prowadzi do rozwiązania pierwotnych przyczyn problemów życiowych, tak aby z historii rodziny – czasem trudnej czy tragicznej – móc wrócić do porządku i osiągnąć spokój, szczęście, sukces i miłość.
Ustawienia pozwalają także zaakceptować swój Los i przyjąć Życie, jakie dostaliśmy od naszych przodków, a także czerpać siłę z właściwego dla nas miejsca w systemie rodzinnym.

Dla kogo?
Zajęcia przeznaczone są dla osób z problemami osobistymi, relacyjnymi, zdrowotnymi, wewnętrznymi konfliktami, jak również z problemami zawodowymi. Dla osób, które:

 • doświadczają trudności w relacjach w z innymi ludźmi- w rodzinie, pracy, związkach,
 • żyją samotnie, a chcą wejść w związek partnerski (małżeński),
 • pragną dokonać zmian w obszarze zawodowym,
 • planują rozstać się z partnerem i chciałyby wyjaśnić obciążające je uwikłania, ułożyć kontakty z dziećmi po rozwodzie,
 • odbierają jako uciążliwe relacje z członkami aktualnej rodziny i rodziny pochodzenia,
 • doświadczają trudności wychowawczych w relacjach z dziećmi,
 • cierpią na dolegliwości fizyczne i przeżywają problemy natury emocjonalnej (różne choroby somatyczne, depresja, lęki, uzależnienia, poczucie winy, poczucie gorszości,  straty,  itd.),
 • poszukują sensu i radości życia.

Uczestnictwo w ustawieniach oferuje możliwość rozwoju osobistego wszystkim uczestnikom, zarówno ustawiającym swój problem, jak i aktywnym obserwatorom – reprezentantom.

Warunki uczestnictwa:

 • Osobom, które po raz pierwszy biorą udział w ustawieniach, zaleca się uczestnictwo w charakterze obserwatora, co pozwala na zapoznanie się z metodą, a także ułatwia uruchomienie własnego procesu emocjonalnego i sprecyzowanie tematu pracy.
 • Ustawienie robi się w konkretnym celu, pracując nad rzeczywistymi trudnościami, życiowo ważnymi sprawami.
  Niekiedy prowadzący odmawia przeprowadzenia ustawienia, kiedy klient jest odcięty emocjonanie od zgłaszanego problemu bądź z innych przyczyn niezdolny do przyjęcia pomocy. W takim przypadku opłata za ustawienie nie jest zwracana.
 • Osoby, które przyjmują leki, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny: Aleksandra Fąfera kom. 503 610 436
 • Obowiązuje udział w całości zajęć.
 • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia

Uwaga: 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć najpóźniej 24 godz. przed terminem rozpoczęcia. W takim przypadku uczestnikom zwracane są wpłacone wcześniej zaliczki. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  w celu organizowania i realizacji szkolenia.

Przed ustawieniami wskazane jest zebranie wywiadu rodzinnego dotyczącego istotnych wydarzeń z życia rodziców, ich rodzeństwa, dziadków i ich rodzeństwa oraz pradziadków. Chodzi tu o dramatyczne zdarzenia, takie jak: przemoc, prześladowania, zbrodnie, ciężkie choroby, kalectwo, choroby psychiczne, upośledzenie, utrata majątku, przeżycia wojenne, przesiedlenia, a także o osoby wykluczone (zapomniane, wcześnie zmarłe, również poronienia, aborcje, śmierć po porodzie). Znaczenie mają także wcześniejsze ważne związki, wielkie miłości, tęsknoty rodziców i dziadków.
Powyższe zdarzenia wywierają znaczący wpływ nie tylko na losy ludzi w nich uczestniczących, ale również na ich potomków, do kilku pokoleń później. Znajomość tych zdarzeń pomaga szybciej i bardziej klarownie dokonać ustawienia, rozpoznać uwikłania systemowe oraz podjąć interwencje mające na celu wprowadzenie konstruktywnych zmian.
……………………………………………………….

O prowadzącej:

Aleksandra Fąfera – psycholog, psychoterapeutka zajmująca się metodą ustawień systemowych Berta Hellingera od wielu lat. Ukończyła szkolenie z terapii rodzin metodą ustawień systemowych B. Hellingera (ETOH, Szkoła Nowych Ustawień Systemowych). Wiedzę i doświadczenie na temat ustawień zdobyła podczas ponad tysiąca godzin warsztatów, seminariów, wykładów, spotkań treningowych u takich nauczycieli jak: Bert Hellinger, Małgorzata Rajchert- Lewandowska, Wolfgang Deusser, Marek Wilkirski, Gerhard Walper, Sophie Hellinger, Daan van Kampenhout i inni. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Koszt udziału:
150 zł – obserwatorzy (w przypadku wcześniejszej rejestracji do 16.03 – cena 100 zł)
330 zł – z ustawieniem własnego problemu  (w przypadku wcześniejszej rejestracji do 16.03 – cena 300 zł)
Ustawienia par: 500 zł od pary
Pracujemy z przerwami na odpoczynek w godz. 10,00- 19,00
Na miejscu, do dyspozycji jest bufet z kawą i herbatą oraz ciastka.

Serdecznie zapraszamy!

 

Aby się zapisać wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

 • Podziel się: