Szkolenia dla firm

Blok I Sprzedaż
 1. Rozmowa handlowa – możliwe struktury i zasady.
 2. Rozpoznawanie potrzeb klientów.
 3. Obsługa klienta, a wizerunek firmy i jej rynek.
 4. Podstawowe techniki sprzedaży.
 5. Rozmowa telefoniczna.
 6. Budowanie swojego portfela klientów .
 7. Rodzaje pytań w rozmowie handlowej.
 8. Techniki zamykania rozmowy handlowej.
 9. Typologia klienta i dobór strategii prowadzenia rozmowy.
 10. Obiekcje – powody powstania i metody radzenia sobie z nimi.
 11. Metody i sposoby wywierania wpływu.
 12. Negocjacje.
 13. Techniki sprzedaży ze względu na płeć.

 

Blok II Planowanie i zarządzanie sobą w czasie
 1. Planowanie celu (wizja i misja firmy, cele długo i krótko-terminowe) oraz czasu i metod realizacji.
 2. Planowanie pracy podległego zespołu.
 3. Osobisty Pogram Efektywnej Pracy.
 4. Organizacja własnego czasu.

 

Blok III Komunikacja interpersonalna, konflikty i negocjacje
 1. Komunikacja niewerbalna.
 2. Komunikacja werbalna.
 3. Dopasowanie rodzaju komunikatu do typu słuchacza.
 4. Dobry słuchacz i mówca – skuteczne narzędzia w komunikacji z klientem/współpracownikiem.
 5. Postawa asertywna w negocjacjach z klientem.
 6. Komunikacja w procesie konfliktów i negocjacji.

 

Blok IV Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 1. Przygotowanie do wystąpienia publicznego.
 2. Komunikacja z audytorium.
 3. Osobiste mistrzostwo prezentera.
 4. Trudne sytuacje podczas wystąpień publicznych.
 5. Radzenie sobie ze stresem i tremą.

 

Blok V Zarządzanie zespołem, umiejętności menedżerskie
 1. Lider i  menedżer – ich role i zadania.
 2. Rekrutacja i selekcja.
 3. Zarządzanie zespołem sprzedażowym i jego sprzedażą.
 4. Etapy rozwoju zespołu, a style zarządzania nim.
 5. Wdrażanie innowacji.
 6. Zmiana i radzenie sobie z nią.
 7. Zarządzanie stresem.
 8. Coaching (dwa stopnie zaawansowania).
 9. Efektywne prowadzenie spotkań (team-coaching).
 10. Sposoby motywowania zespołu i poszczególnych pracowników.
 11. Sposoby oceniania pracowników.
 12. Osobiste przywództwo – sztuka automotywacji, wyznaczania i realizacji celów.

 

 Blok VI Inteligencja płciowa w firmie  – jak skutecznie zarządzać i motywować kobiety i mężczyzn 
 1. Sprawowanie przywództwa – kierownictwo wobec kobiet, kierownictwo wobec mężczyzn.
 2. Budowanie własnego autorytetu – różnice w wywieraniu wpływu na mężczyznę i kobietę,.
 3. Kreowanie własnego wizerunku – wywieranie dobrego wrażenia.
 4. Zarządzenie ludźmi w zależności od płci – współpraca, przydzielanie obowiązków, stawianie oczekiwań, dyscyplinowanie, zwiększanie zaangażowania pracowników w pełnione obowiązki.
 5. Motywowanie pozafinansowe – co motywuje kobiety a co mężczyzn (podstawy psychologiczne).
 6. Rozwiązywanie konfliktów – jak rozmawiać z mężczyzną, jak rozmawiać z kobietą.
 7. Konstruktywna krytyka, skuteczna pochwała – zwiększanie efektywności pracy podwładnych.
 8. Eliminowanie błędów w interpretowaniu zachowań płci przeciwnej.

 

Blok VII Budowanie zespołu, płeć w grupie – zasady pracy z kobietami i mężczyznami
 1. Eliminowanie barier komunikacyjnych – prawidłowa interpretacja komunikatów płci przeciwnej.
 2. Uczucia w miejscu pracy – mężczyzna chowa się w „jaskini”, kobieta mówi.
 3. Style komunikacyjne w zespole.
 4. Style pracy ze względu na płeć i preferencje osobowościowe.
 5. Zespół wyznacza cele – różne punkty widzenia kobiet i mężczyzn wzbogaceniem wspólnej koncepcji.
 6. Zdobywanie sympatii płci przeciwnej – niezawodne techniki.
 7. Motywowanie i wspieranie – czego oczekuje kobieta, a czego mężczyzna.
 8. Rozpoznawanie i skuteczne eliminowanie konfliktów w zespole.
 9. Zwiększanie efektywności pracy zespołu poprzez podział zadań (z uwzględnieniem różnic płciowych).

 

Blok VIII Klienci są z Marsa, klientki są z Wenus. Profesjonalna obsługa klienta
 1. Zdobywanie zaufania klienta i podtrzymywanie kontaktu.
 2. Autoprezentacja – na co zwracają uwagę mężczyźni, a na co kobiety.
 3. Najczęściej popełniane błędy w podejściu do płci przeciwnej.
 4. Komunikacja werbalna i niewerbalna  – różnice międzypłciowe.
 5. Techniki wywierania pozytywnego wrażenia.
 6. Sztuka rozmowy telefonicznej – co mówić mężczyźnie, jak rozmawiać z kobietą.
 7. Budowanie własnego wizerunku – kreowanie wizerunku i sukcesu firmy.
 8. Sztuka argumentacji – jak przekonywać mężczyzn, a jak kobiety.
 9. Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez efektywniejsze wywieranie wpływu.
 10. Dostrajanie się do każdego klienta (na poziomie zachowań, języka i emocji).

 

Blok IX Metody sprzedaży a płeć kupującego. Jak sprzedawać kobietom, jak sprzedawać mężczyznom?
 1. Typy zachowań wpływające na nawiązanie więzi pomiędzy klientem a sprzedawcą.
 2. Proces kupowania – etapy.
 3. Budowanie relacji z klientem kobietą i klientem mężczyzną.
 4. Zasady budowania zaufania. Techniki aktywnego słuchania i uzyskiwania informacji od klienta.
 5. Sposoby i czynniki skłaniające klienta do zakupu.
 6. Etapy zawierania i sztuka finalizowania transakcji.
 7. Odczytywanie mowy ciała kobiet i mężczyzn.
 8. Rozpoznawanie najważniejszych kanałów komunikacji międzypłciowej.
 9. Techniki podtrzymywania relacji sprzedażowej.
 10. Sposoby radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach.

 

Blok X Płeć a techniki radzenia sobie ze stresem
 1. Negatywny wpływ adrenaliny i kortyzolu na zdrowie.
 2. Odmienne sposoby reagowania kobiet i mężczyzn na stres.
 3. Rola hormonów – testosteronu i oksytocyny – w redukcji stresu.
 4. Rozpoznawanie przyczyn i objawów stresu.
 5. Efektywne metody obniżania poziomu stresu u przedstawicieli płci przeciwnej.
 6. Techniki regeneracji sił (stymulowanie poziomu odpowiednich hormonów).
 7. Powiązania oraz różnice między stresem „domowym” a zawodowym.

 

Blok XI Specjalistyczne
 1. Budowa i monitorowanie wizerunku firmy.
 2. Wdrażanie zmiany w firmie.
 3. Profesjonalna asystentka.
 4. Kreatywność i wdrażanie innowacji w firmie.
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji.
 6. Wdrażanie coachingu w firmie – zostań coachem.
 7. Trening dla Trenerów (trzy zakresy: podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany).

 

Blok XII Inne
 1. Szkolenia outdoor-owe (wyjazdowe).
 2. Teambuilding.
 3. Coaching indywidualny.
 4. Imprezy eventowe.

 

 • Podziel się: