SKUTECZNA KOMUNIKACJA JAKO METODA ZARZĄDZANIA EMOCJAMI

komunikacja

Zapraszamy na warsztaty organizowane przez firmę Saycoach w Siedlcach, przy ul. Podsekulskiej 51 o godz. 17:00. Tematyka warsztatów będzie dotyczyła komunikacji, dzięki nim: 

– otrzymasz praktyczną wiedzę z dziedziny komunikacji interpersonalnej

– dowiesz się jak zachęcać innych do empatii, samemu ją wyrażając

– poznasz ekspresję emocji na poziomie ciała – komunikacja niewerbalna

– nauczysz się z większą swobodą komunikować rzeczy trudne i radzić sobie w sytuacjach konfliktu

– poznasz nową perspektywę obserwacji i oceny ludzi

– zrozumiesz intencje innych i to w jaki sposób odbierany jest twój komunikat

– będziesz mówić w taki sposób, żeby inni słuchali i słuchać tak aby inni mówili

– zrozumiesz różnice w komunikacji wynikające z różnic płciowych w tym: różne potrzeby kobiet i mężczyzn, źródła konfliktu, sposoby łagodzenia stresu wywołanego konfliktem, sposoby dawania i otrzymywania wsparcia.

Zakres tematyczny warsztatów:

Aktywne słuchanie

Sztuka zadawania pytań –  podejście coachingowe

Informacja zwrotna w komunikacji interpersonalnej

Energia ciała i głosu na poziomie podświadomym – komunikacja niewerbalna

Identyfikacja błędów komunikacyjnych i sposoby na ich eliminację

Nowa perspektywa komunikacyjna- widzieć więcej

Komunikacja między kobietami i mężczyznami z uwzględnieniem psychologicznych i społecznych różnic płciowych

Metody pracy

Szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania praktyczne, dlatego też szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi. Formę interaktywnych zajęć urozmaicają gry symulacyjne, ćwiczenia, scenki, testy diagnozujące, oraz mini wykłady. Dzięki praktycznemu charakterowi pracy nabyte umiejętności są trwałe i łatwe do zastosowania w praktyce. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co umożliwia indywidualne podejście do potrzeb każdego uczestnika.

REJESTRACJA NA WARSZTATY

 

  • Podziel się: