Oferta

Szkolenia

Szkolenia prowadzone przez firmę SAYCOACH to wieloaspektowa analiza problematyki płci połączona z praktycznym wykorzystywaniem nabytych umiejętności. Tematyka zajęć dotyczy komunikacji międzypłciowej we wszystkich dziedzinach życia.  

Szkolenia

 

Cel:

Celem nadrzędnym jest zakończenie „wojny płci” poprzez uświadomienie, że prawdziwą harmonię w związku osiągamy wtedy, gdy nasze różnice uzupełniają się, a nie ścierają. Każda z płci ma swoje atuty, także w życiu zawodowym, dlatego staramy się pokazać jak dzięki połączeniu typowo kobiecych i typowo męskich umiejętności zwiększyć kreatywność i wydajność zespołu, a przez to zapewnić sukces firmie. Naszym celem jest nauka efektywnego wykorzystywania typowo męskich i typowo kobiecych cech wynikających z uwarunkowań społecznych i kulturowych oraz psychologicznych i biologicznych możliwości. Kładziemy nacisk na zrozumienie płciowych odmienności celem osiągnięcia głębokiego porozumienia pomiędzy kobietami i mężczyznami. Porozumienie to jest kluczem do współpracy polegającej na uzupełnianiu się obu płci, przy najlepszym wykorzystaniu atutów każdej z nich.

Dla kogo?

Szkolenia przez nas prowadzone są zindywidualizowane pod kątem płci ze względu na odmienne u kobiet i mężczyzn procesy przyswajania wiedzy.

Wrodzone odrębności w strukturze mózgu sprawiają, że obie płcie różnią się od siebie nie tylko pod względem fizycznym. Mózg kobiety i mężczyzny w inny sposób przetwarza informacje, co w konsekwencji daje odmienne zdolności, spostrzeżenia i zachowania. Z naszej pomocy skorzystało już wiele firm i osób indywidualnych osiągając wspaniałe rezultaty zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Szkolenia są niepowtarzalną szansą zgłębienia tajemnic budowania szczęśliwego związku, opartego na zrozumieniu i wzajemnym poszanowaniu swych odmienności. Wszystkie szkolenia biznesowe, warsztaty, treningi mają na celu doskonalenie umiejętności pracowników na płaszczyźnie relacji damsko-męskich.

Dopasowywane są na miarę potrzeb i celów otoczenia wewnętrznego danej firmy. Zawarte w nich metody i formy szkoleniowe tworzone są każdorazowo indywidualnie dla danej organizacji na bazie jej potrzeb i doświadczeń.

Korzyści:

Przekazywana na warsztatach wiedza gwarantuje przedstawicielom obydwu płci:

 • Zrozumienie w jaki sposób odmienne postrzeganie świata wpływa na relacje między kobietami i mężczyznami.
 • Poznanie odmiennych zachowań obu płci w sytuacjach trudnych oraz różnych sposobów radzenia sobie ze stresem.
 • Praktyczne wskazówki na temat zarządzania pracownikami przy uwzględnieniu różnic płciowych oraz nawiązywania bezkonfliktowej współpracy z partnerem biznesowym odmiennej płci.
 • Poznanie technik komunikacyjnych ułatwiających budowanie harmonijnego i stabilnego związku bez konieczności rezygnacji z tego, co jest ważne dla każdego z partnerów.
 • Wzrost poczucia wartości każdego z Was, poprzez naukę dawania i brania w zależności od potrzeb partnera.
 • Złamanie schematów i stereotypów dotyczących obydwu płci.
 • Zrozumienie potrzeb i uczuć drugiej osoby.
 • Zdolność rozszyfrowywania języka partnera, pozwalającą na uniknięcie bolesnych kłótni, odbudowanie przyjaźni i zaufania pomiędzy partnerami oraz zapewnienie trwałości związku.

Metody pracy:

Szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania praktyczne, dlatego też szkolenia prowadzone są metodami warsztatowymi, z naciskiem na interaktywny udział uczestników poprzez gry symulacyjne, ćwiczenia, scenki, testy diagnozujące, wykłady itp. Dzięki praktycznemu doświadczaniu mężczyźni i kobiety odkrywają, iż sekret budowania porozumienia polega na poznaniu różnic międzypłciowych w różnych sposobach komunikacji.

Do każdego zlecenia podchodzimy twórczo i kompleksowo. Szczegółowe programy tworzymy dostosowując je do indywidualnych potrzeb klientów. Uważnie wsłuchujemy się w Państwa oczekiwania i staramy się je spełniać.

 


 

Coaching

 

Coaching

 

Coching to czasami proces trudny, żmudny, bolesny. Jest to jednak tylko przejściowe. W procesie coachingu możesz wyznaczać i osiągać cele, które do tej pory wydawały Ci się nie do zdobycia. Zmiany, jakie uzyskasz będą trwałe, ponieważ zbudujemy je na Twoich własnych zasobach. Wybierz obszar swoich zainteresowań, a przeprowadzimy Cię tak, byś na końcu zebrał obfite żniwa.

 COACHING I EFEKTY COACHINGU

Coaching jest procesem obejmującym partnerską relację między Coachem i klientem, w której to uwaga koncentruje się na indywidualnych potrzebach klienta, jego planach i celach rozwojowych. Coach poprzez odpowiednie prowadzenie sesji coachingowych pomaga klientowi odkryć jego wewnętrzne zasoby, efektywniej wykorzystywać mocne strony, realizować wizje, cele i pragnienia. Coach nie musi być specjalistą w dziedzinie, w której klient chce się rozwijać, oddziaływania coachingowe są znacznie szersze. Nie będąc ekspertem w dziedzinach będących przedmiotem coachingu, Coach potrafi opracować z klientem cele i strategie działania. Coach jest trenerem, mentorem i psychologiem w jednej osobie. Jego siłą jest duże doświadczenie w pracy z ludźmi oraz umiejętność stymulowania ich do rozwoju. Profesjonalny Coach sam nieustannie się rozwija, zdobywa nowe kwalifikacje, uzupełnia wiedzę, uczestniczy w różnorodnych treningach i szkoleniach.

Jeśli niemal codziennie obiecujesz sobie, że coś zrobisz, coś zmienisz w sobie, osiągniesz więcej, poprawisz itp. i nic z tego nie wychodzi, to wyobraź sobie, że coaching daje wręcz przeciwne rezultaty.

Po pierwsze: Wraz z Coachem sięgasz do pokładów własnych możliwości, nazywasz swoje umiejętności i talenty, ukierunkowujesz je. Odkrywasz pełnię swojego potencjału i pracujesz na nim.

Po drugie: Gdy już odkryjesz jak wiele wspaniałego w sobie nosisz zaczynasz ustanawiać cele, które chcesz osiągnąć.

Po trzecie: Podejmujesz się realizacji tych celów. Gdy pojawiają się trudności Coach uczy cię wychodzić z nich zwycięsko.

Coaching jest złożonym procesem. Dynamika zmian osoby coachowanej może być ogromna. Coaching pomaga ludziom osiągać szczyty ich możliwości zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Coaching to praca nad tym co w ludziach najlepsze.

Uczestnicząc w procesie Coachingu nie zawsze osiąga się te same rezultaty. Klient otrzymuje to, co ustanowił jako priorytet. U jednego będzie to większa pewność siebie, awans zawodowy, rozwój jakiejś umiejętności, wyklarowanie celów, u kogoś innego głębsza świadomość siebie i swoich wartości życiowych, większa efektywność wykonywanej pracy, bycie bardziej twórczym i kreatywnym  itp.

Oferta coachingowa skierowana jest również do firm. Korzyści jakie można osiągnąć to m.in. podniesienie kwalifikacji pracowników, usprawnienie pracy zespołowej, zwiększenie wydajności, a co najważniejsze podniesionie morale pracowników.

Jak przebiega coaching?

Jeden proces coachingowy to ok. 12 godzinnych sesji. Minimalny cykl zapewniający zmianę trwa ok. 90 dni, tj. 3 miesiące.

Powszechnie stosowany proces coachingowy składa się z:

 • Bezpłatnej sesji informacyjnej, podczas której dowiesz się czy coaching jest dla Ciebie i jaki program będzie dla Ciebie optymalny. W przypadku zawarcia kontraktu ustalimy wzajemne oczekiwania i zasady współpracy.
 • Określenie etapu, na jakim się obecnie znajdujesz.
 • Określenie punktu, do którego dążysz – na tym etapie ustalimy Twoje cele i miejsce, w którym chciałbyś się znaleźć.

Podczas kolejnych sesji zajmiemy się:

 • Określeniem czynników powstrzymujących Cię przed osiągnięciem tego, czego pragniesz bądź też przed znalezieniem się na tym etapie życia, na którym chcesz być.
 • Określeniem potrzebnych ku temu zmian oraz ewentualnych trudności do przezwyciężenia.
 • Wytyczaniem punkt po punkcie szczegółowego planu działania.
 • Mobilizowaniem do podjęcia działania, w przypadku spadku motywacji.
 • Wsparciem i monitorowaniem czynionych przez Ciebie postępów.
 • Zapewnieniem informacji zwrotnej.

Ostatni etap to podsumowanie cyklu coachingowego i zbadanie efektów pracy.

Jeśli masz dodatkowe  pytania,

Zadzwoń +48 531 21 22 21

 

 

 

 • Podziel się: