Oferta

Coaching biznesowy – Business Coaching

coachingSkierowany jest na rozwijanie kompetencji biznesowych. Coaching biznesowy prowadzi do zwiększenia skuteczności prowadzenia własnego biznesu, poprawy produktywności pracy, większej elastyczności myślenia i działania, polepszenia komunikacji z innymi i co bardzo ważne zwiększenia zysków przedsiębiorstwa.

 Z jednej strony praca Coacha z klientem zmierza do zwycięskiego wyjścia z konkretnej sytuacji biznesowej, z drugiej natomiast polega na kształtowaniu niezbędnych umiejętności w rozwoju kariery zawodowej. Podczas sesji coachingowych poruszane są kwestie pracy klienta i  trudności pojawiających się na tej płaszczyźnie. Sesje coachigowe nastawione są na uzyskanie konkretnych rezultatów biznesowych.

Czytaj dalej

 • Podziel się:

Coaching menadżerski – Executive Coaching

coachingJak sama nazwa wskazuje jest to rodzaj coachingu przeznaczony dla kadry kierowniczej. Klient pracuje nad rozwojem takich umiejętności i zachowań, które chciałby wykorzystywać w relacji ze współpracownikami.

Coaching menażerski jest alternatywą dla tych, którzy zajmują bardzo wysokie pozycje zawodowe i jednocześnie nie preferują podnoszenia swoich kompetencji w formie  szkoleń grupowych. Executive Coaching daje możliwość kształtowania różnych umiejętności.

Coaching dla managerów i kierowników to przede wszystkim pomoc w takich aspektach funkcjonowania zawodowego, jak: rozwiązywanie problemów związanych z kontaktami interpersonalnymi (komunikacja, asertywność, inteligencja emocjonalna), rozwój przywództwa, delegowanie zadań, zwiększenie pewności siebie i osobistego wpływu, zarządzanie czasem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, radzenia sobie ze stresem. W przypadku pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta będą to problemy związane z: planowaniem sprzedaży, rozpoznawaniem sytuacji u poszczególnych klientów, komunikacją  w procesie sprzedaży, rozpoznawaniem potrzeb kupujących, prezentacją oferty, kontrolą sprzedaży, zamykaniem sprzedaży, wypracowaniem konkurencyjnych rozwiązań sprzedażowych.

Klient samodzielnie określa swoje potrzeby coachingowe, a Coach diagnozuje sfery nad którymi należy popracować. Na tej podstawie określają optymalny plan działania. Głównym celem w tego rodzaju pracy coachingowej jest dążenie do uzyskania nowego spojrzenia na dotychczasowe sposoby zarządzania oraz najwyższego stopnia kompetencji i umiejętności.

Czytaj dalej

 • Podziel się:

Coaching życiowy – Personal Coaching/Life Coaching

coachingMa charakter indywidualny i dotyczy życia jako całości. Praca z klientem opiera się na tym, co jako klient uznasz za istotne w swoim rozwoju osobistym.

W procesie coachingu poruszane są kwestie celów życiowych, postaw, zachowań, wartości, wyborów itp. Celem procesu jest prowadzenie Ciebie tak abyś w codziennym życiu postępował zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami. Coach pracuje na Twoich zasobach, ukazując potencjał, dzięki któremu jesteś w stanie realizować plany osobiste i zawodowe. W procesie coachingowym stopniowo uczysz się brać odpowiedzialność za swoje postępowanie i rozwój. Celem nadrzędnym relacji coachingowej jest dążenie do osiągnięcia przez klienta jak najpełniejszej satysfakcji życiowej.

Czytaj dalej

 • Podziel się:

Coaching dla związków – Couple Coaching

coachingCoaching tego rodzaju dotyczy kilku obszarów pracy nad związkiem, co uzależnione jest oczywiście od potrzeb klientów. Oferta obejmuje zarówno udoskonalanie i tworzenie bardziej satysfakcjonujących relacji, przeciwdziałanie nudzie i rutynie, wzbudzanie i podsycanie wzajemnej fascynacji, jak również pracę nad kryzysem, konfliktami, zrozumieniem potrzeb bliskiej osoby. Coach diagnozuje główne trudności rozwoju związku i określa sposoby pracy nad nimi. Celem sesji coachingowych jest budowanie harmonijnych relacji, opartych na zaufaniu i zrozumieniu.

Czytaj dalej

 • Podziel się:

Coaching rodzinny

coachingUkierunkowany jest na poprawę wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Głównym celem coachingu rodzinnego jest rozwiązywanie trudności wynikających z wychowywania dzieci, poznawanie konkretnych sposobów rozwiązywania konfliktów, właściwego stawiania granic dziecku z poszanowaniem jego potrzeb, zachęcania dziecka do współpracy, ale także rozpoznawanie własnych emocji i adekwatne reagowanie na emocje innych.

Coaching rodzinny jest również dla Ciebie, jeśli chcesz nauczyć się skutecznych sposobów rozmawiania z dziećmi, stawania się  przyjacielem  własnego dziecka oraz  budowania relacji opartych na miłości, szacunku i wzajemnym zrozumieniu. W procesie coachingu ważna jest konsekwencja postępowania wobec dziecka, która w efekcie prowadzi do dającej satysfakcję obydwu stronom ciepłej i głębokiej relacji.

Coaching wymaga od rodzica realizacji w życiu codziennym ustalonych podczas spotkania zadań, których efekty są każdorazowo omawiane z Coachem. Dzięki temu jest to niezwykle skuteczny sposób wprowadzania zmian i nabywania nowych umiejętności. Szczególnie przydatny jest dla rodziców preferujących indywidualną pracę, mających potrzeby, które trudno zaspokoić pracą w grupie warsztatowej czy też literaturą.

Czytaj dalej

 • Podziel się:

Coaching tylko dla kobiet

coachingW związku ze współpracą serwisu Saycoach z Fundacją La Loba wspierającą osobisty i zawodowy rozwój kobiet przygotowaliśmy specjalną ofertę tylko dla kobiet. Coaching jest dedykowany kobietom, które chcą poznać siebie i swoje potrzeby, odkryć potencjał osobisty i pełnię zasobów zawodowych,  zrozumieć swoje działania i blokady oraz bariery, które stoją na drodze do realizacji ich celów.

Wspólnie z Coachem zdefiniujesz, skontrolujesz i skorygujesz proces własnego rozwoju, zaplanujesz pozytywne zmiany, wprowadzisz je bezpiecznie w życie i zyskasz motywację do samodzielnego działania. Coach pokaże Ci narzędzia i sposoby dzięki, którym będziesz mogła w pełni wykorzystywać swoje zasoby w wybranym przez siebie obszarze. Główne cele jakie stawiają sobie kobiety w procesie coachingu to:

 • ustalenie nowej drogi zawodowej,
 • realizacja nowych celów w życiu zawodowym,
 • znalezienie lub zmiana pracy,
 • rozwój kompetencji,
 • rozwój firmy,
 • sprawa wagi – trudności z zrzuceniem i utrzymaniem wagi – aspekt psychologiczny,
 • coaching w obszarze relacji z innymi,
 • znaczące decyzje życiowe,
 • problemy w związku małżeńskim lub partnerskim,
 • poczucie własnej wartości, kłopoty z samooceną i wpływ na swoje życie,
 • radzenia sobie ze stresem, nauka relaksacji, wizualizacji itp.

Podczas pracy nad osiągnięciem wyznaczonych celów lub ustaleniem drogi dojścia do nich możesz zatem poprawić  relacje z bliskimi, zdobyć umiejętności efektywnej komunikacji oraz pozbyć się ograniczających Cię przekonań. Osiągając świadomość swojego potencjału, talentów, zasobów oraz siły, która w Tobie tkwi budujesz solidny fundament dający Ci podstawę do samodzielnego podejmowania nowych wyzwań w różnych obszarach życia. Wiara w siebie, znajomość zasobów i pozytywne przekonania sprawią, że zaczniesz konstruktywnie działać i osiągać wyznaczone cele.

Czytaj dalej

 • Podziel się:

Skype – coaching

coachingTen rodzaj coachingu zaoszczędzi Twój  czas i koszty podróży oraz stworzy nową możliwość coachingu o dogodnej porze. Dzięki komunikatorowi Skype możemy kontaktować się z dowolnego miejsca w Polsce i na całym świecie.

 • Podziel się: