Coaching tylko dla kobiet

coachingW związku ze współpracą serwisu Saycoach z Fundacją La Loba wspierającą osobisty i zawodowy rozwój kobiet przygotowaliśmy specjalną ofertę tylko dla kobiet. Coaching jest dedykowany kobietom, które chcą poznać siebie i swoje potrzeby, odkryć potencjał osobisty i pełnię zasobów zawodowych,  zrozumieć swoje działania i blokady oraz bariery, które stoją na drodze do realizacji ich celów.

Wspólnie z Coachem zdefiniujesz, skontrolujesz i skorygujesz proces własnego rozwoju, zaplanujesz pozytywne zmiany, wprowadzisz je bezpiecznie w życie i zyskasz motywację do samodzielnego działania. Coach pokaże Ci narzędzia i sposoby dzięki, którym będziesz mogła w pełni wykorzystywać swoje zasoby w wybranym przez siebie obszarze. Główne cele jakie stawiają sobie kobiety w procesie coachingu to:

 • ustalenie nowej drogi zawodowej,
 • realizacja nowych celów w życiu zawodowym,
 • znalezienie lub zmiana pracy,
 • rozwój kompetencji,
 • rozwój firmy,
 • sprawa wagi – trudności z zrzuceniem i utrzymaniem wagi – aspekt psychologiczny,
 • coaching w obszarze relacji z innymi,
 • znaczące decyzje życiowe,
 • problemy w związku małżeńskim lub partnerskim,
 • poczucie własnej wartości, kłopoty z samooceną i wpływ na swoje życie,
 • radzenia sobie ze stresem, nauka relaksacji, wizualizacji itp.

Podczas pracy nad osiągnięciem wyznaczonych celów lub ustaleniem drogi dojścia do nich możesz zatem poprawić  relacje z bliskimi, zdobyć umiejętności efektywnej komunikacji oraz pozbyć się ograniczających Cię przekonań. Osiągając świadomość swojego potencjału, talentów, zasobów oraz siły, która w Tobie tkwi budujesz solidny fundament dający Ci podstawę do samodzielnego podejmowania nowych wyzwań w różnych obszarach życia. Wiara w siebie, znajomość zasobów i pozytywne przekonania sprawią, że zaczniesz konstruktywnie działać i osiągać wyznaczone cele.

W czasie pracy coachingowej kobiety osiągają świadomość swojego potencjału, talentów, zasobów oraz siły, która w nich tkwi i jest na wyciągnięcie ręki, co daje im solidny fundament do budowania pozytywnych przekonań, które wspierają i dają podstawę do zwiększenia wiary w siebie i w swoje możliwości. Wiara w siebie, znajomość zasobów i pozytywne przekonania powodują, iż kobiety zaczynają konstruktywnie działać i osiągać wyznaczone cele.

W coachingu kobiety odnajdują wiarę we własne możliwości, samoakceptację i miłość do samych siebie. Zaczynają dostrzegać swoje sukcesy, które w ich pamięci często nie istnieją lub są niedoceniane, a tak naprawdę towarzyszą im przez całe życie i są tylko i wyłącznie ich osiągnięciami. Sukcesami, do których doszły przy użyciu własnych zasobów. Bardzo często kobiety odkrywają, że to czego im brakuje już mają, posiadają, potrafią.

Coaching w projekcie  „Kobieta we współczesnym świecie i biznesie”  to szansa dla kobiet, to wsparcie w realizowaniu ich marzeń, pragnień bycia kimś, bycia efektywniejszą, lepszą, inną niż dotychczas. To szansa na okrycie talentów i pasji, a następnie na efektywne poszukiwanie i zdobycie pracy. To możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, zdobywanie nowych umiejętności. To forma inwestycji w siebie.

Kobiety, które korzystają z tej formy rozwoju cenią ją sobie za to, iż nie jest to terapia, nie jest to mentoring, nie jest to doradztwo. Cenią sobie tę metodę za to, że same znajdują rozwiązania bez głębokiego analizowania przeszłości, a poprzez skupienie się na chwili obecnej i na przyszłości. Coaching kobietom pomaga zmienić optykę, punkt widzenia, sposób, w jaki postrzegają świat i to, co się im przydarza. W czasie pracy coachingowej okazuje się szybko, iż te niepowodzenia nie są porażkami tylko źródłem informacji na temat tego co nie działa, co się nie sprawdza i czego nie należy powtarzać tylko zastąpić nowym sposobem działania. To pozwala kobietom na duży skok z podejścia „życie to tylko trudności i problemy” w podejście „szukam rozwiązania dla danej sytuacji”.

Projekt  „Kobieta we współczesnym świecie i biznesie”  wspiera promocję kobiet i dba o ich potrzeby. Szczególnie ze względu na fakt, iż mają do niego dostęp bardzo często kobiety, które „stoją na rozdrożu”, a także kobiety, które nie mogą sobie pozwolić na taką inwestycję w siebie, a bardzo chcą i mają potencjał do pełnienia nowych ról w swoim życiu. Umożliwia im realizację krótkoterminowych celów zawodowych osiąganych w trakcie coachingu, a także celów długoterminowych wyposażając kobiety w metody, techniki, zasoby, które pomagają im kroczyć drogą do celu zawodowego.

 • Podziel się: