Coaching rodzinny

coachingUkierunkowany jest na poprawę wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Głównym celem coachingu rodzinnego jest rozwiązywanie trudności wynikających z wychowywania dzieci, poznawanie konkretnych sposobów rozwiązywania konfliktów, właściwego stawiania granic dziecku z poszanowaniem jego potrzeb, zachęcania dziecka do współpracy, ale także rozpoznawanie własnych emocji i adekwatne reagowanie na emocje innych.

Coaching rodzinny jest również dla Ciebie, jeśli chcesz nauczyć się skutecznych sposobów rozmawiania z dziećmi, stawania się  przyjacielem  własnego dziecka oraz  budowania relacji opartych na miłości, szacunku i wzajemnym zrozumieniu. W procesie coachingu ważna jest konsekwencja postępowania wobec dziecka, która w efekcie prowadzi do dającej satysfakcję obydwu stronom ciepłej i głębokiej relacji.

Coaching wymaga od rodzica realizacji w życiu codziennym ustalonych podczas spotkania zadań, których efekty są każdorazowo omawiane z Coachem. Dzięki temu jest to niezwykle skuteczny sposób wprowadzania zmian i nabywania nowych umiejętności. Szczególnie przydatny jest dla rodziców preferujących indywidualną pracę, mających potrzeby, które trudno zaspokoić pracą w grupie warsztatowej czy też literaturą.

Coaching rodzinny ukierunkowany jest na poprawę wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny.

Głównym celem coachingu rodzinnego jest rozwiązywanie trudności wynikających z wychowywania dzieci, poznawanie konkretnych sposobów rozwiązywania konfliktów, właściwego stawiania granic dziecku z poszanowaniem jego potrzeb, zachęcanie dziecka do współpracy, ale także rozpoznawanie własnych emocji i adekwatne reagowanie na emocje innych. Coaching rodzinny jest również dla tych, którzy chcą nauczyć się skutecznych sposobów rozmawiania z dziećmi, stawania się  przyjacielem  własnego dziecka oraz  budowania relacji opartych na miłości, szacunku i wzajemnym zrozumieniu. W procesie coachingu ważna jest konsekwencja postępowania wobec dziecka, która w efekcie prowadzi do dającej satysfakcję obydwu stronom ciepłej i głębokiej relacji.

Coaching wymaga od rodzica realizacji w życiu codziennym ustalonych podczas spotkania zadań, których efekty są każdorazowo omawiane z coachem. Dzięki temu jest to niezwykle skuteczny sposób wprowadzania zmian i nabywania nowych umiejętności. Szczególnie przydatny jest dla rodziców preferujących indywidualną pracę, mających potrzeby, które trudno zaspokoić pracą w grupie warsztatowej czy też literaturą.

Coaching rodzinny obejmuje cykl spotkań, na których rodzic w praktyczny sposób nauczy się tego, by nie rozpieszczać dziecka, a z drugiej strony nie być dla niego zbyt surowym.

Rodzice, poprzez ćwiczenia z codziennego życia rodziny, uczą się, jak ustanawiać granice i wyrażać oczekiwania, by były przez dziecko respektowane, jak radzić sobie z uczuciami dziecka oraz jak skłonić dziecko do współpracy. W trakcie zajęć poruszany jest także temat stosowania kar i nagród, budowania poczucia własnej wartości, wspierania samodzielności dziecka i uwalniania go z obciążających „etykietek”. Rodzice poznają, krok po kroku, sposoby rozwiązywania konfliktów.

Metody proponowane w trakcie coachingu są pełne szacunku dla dziecka i dla rodziców. Pomagają reagować spokojnie i konsekwentnie. W efekcie relacja rodziców z dziećmi staje się jeszcze głębsza i cieplejsza.

Program jest całościowy, to znaczy, że prowadzi rodzica przez wszystkie najważniejsze tematy związane z wychowaniem, dostarcza kompletu narzędzi umożliwiających poradzenie sobie zarówno z krnąbrnym dwulatkiem, jak i zamkniętym w sobie nastolatkiem. Jednak równie dobrze można posłużyć się tymi metodami w kontakcie z kłótliwym współpracownikiem, zrozpaczonym przyjacielem czy wymagającym wsparcia współmałżonkiem. Uczy po prostu jak porozumiewać się z ludźmi w sposób ciepły i dający satysfakcję obydwu stronom.

  • Podziel się: