Coaching menadżerski – Executive Coaching

coachingJak sama nazwa wskazuje jest to rodzaj coachingu przeznaczony dla kadry kierowniczej. Klient pracuje nad rozwojem takich umiejętności i zachowań, które chciałby wykorzystywać w relacji ze współpracownikami.

Coaching menażerski jest alternatywą dla tych, którzy zajmują bardzo wysokie pozycje zawodowe i jednocześnie nie preferują podnoszenia swoich kompetencji w formie  szkoleń grupowych. Executive Coaching daje możliwość kształtowania różnych umiejętności.

Coaching dla managerów i kierowników to przede wszystkim pomoc w takich aspektach funkcjonowania zawodowego, jak: rozwiązywanie problemów związanych z kontaktami interpersonalnymi (komunikacja, asertywność, inteligencja emocjonalna), rozwój przywództwa, delegowanie zadań, zwiększenie pewności siebie i osobistego wpływu, zarządzanie czasem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, radzenia sobie ze stresem. W przypadku pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta będą to problemy związane z: planowaniem sprzedaży, rozpoznawaniem sytuacji u poszczególnych klientów, komunikacją  w procesie sprzedaży, rozpoznawaniem potrzeb kupujących, prezentacją oferty, kontrolą sprzedaży, zamykaniem sprzedaży, wypracowaniem konkurencyjnych rozwiązań sprzedażowych.

Klient samodzielnie określa swoje potrzeby coachingowe, a Coach diagnozuje sfery nad którymi należy popracować. Na tej podstawie określają optymalny plan działania. Głównym celem w tego rodzaju pracy coachingowej jest dążenie do uzyskania nowego spojrzenia na dotychczasowe sposoby zarządzania oraz najwyższego stopnia kompetencji i umiejętności.

Executive coaching jest nowoczesnym narzędziem rozwojowym, pozwalającym osiągać konkretne rezultaty, zarówno osobom prywatnym, jak i firmom.To proces skoncentrowany na generowaniu pozytywnych innowacji zarówno na poziomie jednostki (lider/osoba pełniąca kluczową rolę w firmie), jak i większej struktury (zespół, firma). Inwestycja w executive coaching zapewnia firmom nie tylko zwiększenie wydajności, ale ma też istotny wpływ na wynik finansowy.

Z wyników badania „Trends in Executive Coaching: New Research Reveals Emerging Best Practices”, przeprowadzonego w USA wynika, że wśród respondentów, którzy monitorują wskaźnik ROI w swoich firmach, aż 77% stwierdziło, że inwestycja w executive coaching zapewniła ich organizacjom solidny zwrot (ROI). Jego poziom szacują oni w przedziale od 100% do 500%.

Executive coaching nie tylko pozwala zwiększyć efekty uczenia się opartego na doświadczeniu, ale także prowadzi do wzrostu skuteczności i przewagi konkurencyjnej na rynku.

Mierząc bezpośredni wpływ coachingu na wynik finansowy monitorujemy:

 • Efekty pracy menedżerów (33%), np. zwiększenie przychodu ze sprzedaży czy produktywności.
 • Poprawę jakości (23%), np. wzrost niezawodności czy redukcję braków.
 • Oszczędności kosztowe (23%).
 • Obrót (21%).

Do wskaźników jakościowych mierzących efekty coachingu zaliczamy:

 • Realizację uzgodnionych celów rozwojowych (84%).
 • Zwiększone poczucie sukcesu (83%).
 • Ocenę dokonaną przez Coacha (82%).
 • Odbiór klienta coachingu przez współpracowników (79%).
 • Przygotowanie klienta coachingu do awansu lub przyjęcia nowych obowiązków (74%).

Szacuje się, że ok. 40% firm zajmujących czołowe miejsca w rankingu 500 największych firm pod względem przychodów na świecie korzysta z executive coaching. Ich właściciele oceniają, że wydatki poniesione na tego typu szkolenia zwróciły się niemal sześciokrotnie.

 

Trzy najważniejsze powody, dla których firmy sięgają po executive coaching
Rozwój kandydatów o wysokim potencjale w programach sukcesji. 29%
Pomoc szczególnie uzdolnionym menedżerom w podniesieniu produktywności. 28%
Eliminacja nieefektywnych zachowań. 22%

Badanie przeprowadziły: DBM (www.dbm.com), globalna firma konsultingowa wspierająca firmy i menedżerów sektora prywatnego i publicznego w procesie zmian oraz The Human Capital Institute (www.humancapitalinstitute.org), międzynarodowa sieć zrzeszającą ponad 115,000 członków w 40 krajach, zaangażowanych w kształtowanie „globalnej ekonomii talentów”.

Co nas wyróżnia?

Executive Coaching koncentruje się na dostarczaniu klientowi innowacyjnej wiedzy w celu wypracowania oraz rozwoju indywidualnego modelu skutecznej współpracy z zespołem. Pomagamy naszym klientom  wypracowywać zestaw praktycznych technik, metod i narzędzi pracy,  zapewniających optymalną formę rozwoju w jego branży zawodowej.

Moduł 1. Dynamiczne przewodzenie swoim zespołem w otoczeniu firmy

Znaczenie coachingu dla efektywności zarządzania i kierowania zespołami.

 1. Zasady bycia liderem (Coachem) – sztuka coachowania efektywnych spotkań.
 2. Budowanie trwałego porozumienia w zespole w kontekście psychologicznych    uwarunkowań płciowych.
 3. Rozwój osobisty lidera.

Moduł 2. Tworzenie własnego stylu przywódczego i indywidualnych zasad działania lidera

Prezentacja kluczowych umiejętności dobrego lidera.

 1. Rozpoznanie własnego potencjału jako lidera.
 2. Generowanie nowych zachowań przywódczych.
 3. Opracowanie procedur postępowania skutecznego lidera.
 4. Zbudowanie modelu efektywnego przewodzenia aktualnym zespołem.
 5. Doskonalenie własnego stylu – praktyka i superwizja.

Dla kogo?

Executive coaching służy rozwojowi świadomości osób pełniących kluczowe role w firmie w zakresie stylu zarządzania, sposobów zachowań w określonych sytuacjach, kreatywnemu przełamywaniu impasów. Najczęściej w tego typu coachingu udział biorą prezesi, dyrektorzy, managerowie wyższego szczebla, pracownicy średniego szczebla zarządzania (dyrektorzy regionalni, managerowie liniowi). Mogą z niego jednak korzystać również handlowcy, pracownicy działów marketingu, osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników (dział HR lub szkoleń)  bądź inne osoby znajdujące się na ścieżce zawodowej.

 

 • Podziel się: