Coaching dla związków – Couple Coaching

coachingCoaching tego rodzaju dotyczy kilku obszarów pracy nad związkiem, co uzależnione jest oczywiście od potrzeb klientów. Oferta obejmuje zarówno udoskonalanie i tworzenie bardziej satysfakcjonujących relacji, przeciwdziałanie nudzie i rutynie, wzbudzanie i podsycanie wzajemnej fascynacji, jak również pracę nad kryzysem, konfliktami, zrozumieniem potrzeb bliskiej osoby. Coach diagnozuje główne trudności rozwoju związku i określa sposoby pracy nad nimi. Celem sesji coachingowych jest budowanie harmonijnych relacji, opartych na zaufaniu i zrozumieniu.

Czym jest Coaching dla związków?

Coaching dla par pomaga zrozumieć co i dlaczego nie działa w Waszym związku. Oferuje solidne podstawy niezbędne do głębszej analizy myśli, uczuć i potrzeb obojga partnerów.

Coaching nie jest terapią!

Coaching tego rodzaju dotyczy kilku obszarów pracy nad związkiem. Oferta obejmuje zarówno udoskonalanie i tworzenie bardziej satysfakcjonujących relacji, przeciwdziałanie nudzie i rutynie, wzbudzanie i podsycanie wzajemnej fascynacji, jak również pracę nad kryzysem, konfliktami, zrozumieniem potrzeb bliskiej osoby.

Celem sesji coachingowych jest budowanie harmonijnych relacji, opartych na zaufaniu i zrozumieniu. 

Spotkania pary z coachem mają pomóc klientom w skutecznym radzeniu sobie w różnych sytuacjach dotyczących funkcjonowania związku. Zmiany, które następują w życiu klientów dzięki sesjom coachingowym mają być konstruktywne dla ich relacji oraz dla każdego z nich.

Coaching par może być okazją do usuwania barier, które przeszkadzają nam w związku. Może być też okazją do rozwinięcia większej świadomości odczuć i oczekiwań drugiej strony.

Uczestnictwo w coachingu dla par ma na celu pomoc w znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co jest dla nas najważniejsze w związku?
 • Co każde z nas ceni najbardziej w naszych relacjach?
 • W jakim kierunku razem zmierzamy?
 • Jakie są nasze potrzeby?
 • Jak o nie dbamy?
 • Jakie są nasze wspólne wartości?
 • Jak możemy usprawnić naszą komunikację?

Dla kogo?

Coaching dla związków jest dla was jeśli chcielibyście przyjrzeć się kondycji waszego związku, ustalić jego priorytety lub przeanalizować wspólne cele. Jest to także doskonała okazja, aby poznać potrzeby partnera lub partnerki, opowiedzieć mu/jej o swoich potrzebach i wspólnie zastanowić się nad tym, jak można pomóc sobie nawzajem w najlepszym ich zaspokojeniu.

 Coaching dla związków jest właśnie dla Was, jeśli:

 • borykacie się z różnymi problemami i potrzebujecie pomocy w ich rozwiązaniu,
 • wasz związek przechodzi kryzys i nie potraficie mu zaradzić,
 • czujecie, że coraz bardziej się od siebie odsuwacie,
 • w Wasz związek wdarły się nuda i rutyna i chcielibyście to zmienić,
 • czujecie, że nie rozumiecie się nawzajem,
 • jesteście stale ciekawi siebie nawzajem i szukacie nowych metod poznania swego partnera.

 Coaching dla par jest także dla WAS, jeżeli chcecie:

 • aby w Waszym związku znów pojawiły się pasja i namiętność,
 • nauczyć się świadomego i wspólnego podejmowania ważnych dla Was decyzji,
 • poprawić komunikację między Wami,
 • lepiej zorganizować Wasze wspólne życie,
 • jeszcze lepiej się poznać i zrozumieć potrzeby drugiej osoby,
 • przyjrzeć się waszym wartościom i przekonaniom,
 • ustalić wspólne cele i priorytety,
 • razem wkroczyć na ścieżkę rozwoju osobistego,
 • nauczyć się tego, jak tworzyć harmonijny i satysfakcjonujący związek bez potrzeby rezygnowania z siebie i swoich osobistych wartości.

Co zyskacie?

 • wzmocnienie wzajemnej więzi,
 • przywołanie dawnej fascynacji partnerem,
 • zerwanie z nudą i monotonią,
 • poznawanie się – wzbudzenie otwartości na drugą osobę,
 • ustalenie wspólnych celów i priorytetów,
 • odkrycie wspólnych pasji i zainteresowań,
 • wspólne ustalanie i poznawanie sposobów komunikacji w związku,
 • odkrywanie potencjału w każdym z partnerów i razem jako pary,
 • wypracowanie metod codziennego budowania coraz głębszej i bardziej satysfakcjonującej relacji,
 • uświadomienie sobie wzajemnych potrzeb,
 • wzajemne słuchanie się.

Dlaczego warto?

Coaching dla par nie jest terapią lecz inwestycją w lepszą jakość związku.

Wspólne uczestniczenie w sesjach coachingowych pomaga partnerom zakończyć „wojnę płci” poprzez uświadomienie, że prawdziwą harmonię w związku osiągamy wtedy, gdy nasze różnice uzupełniają się, a nie ścierają.

Podczas rozmowy z Coachem możemy przedyskutować własny sposób pojmowania partnerstwa, omówić czynniki powodujące, że czujemy się bezpieczni i kochani oraz sytuacje, które wywołują w nas poczucie zagubienia i odrzucenia.

Coaching jest szansą na określenie tego, kim jesteście dla siebie nawzajem, ale także tego, jak postrzegacie samych siebie w kontekście Waszego związku. Podczas sesji coachingowych będziecie mogli ustalić w jakim kierunku chcecie zmierzać jako para.

Coaching dla par jest okazją do odbycia wspólnej podróży szlakiem wzajemnych potrzeb i oczekiwań. W podróży tej macie szansę zdobyć jeszcze większą wiedzę nie tylko o swoim partnerze, ale również o sobie samym. Radość z budowania satysfakcjonującego dla obu stron związku, opierającego się na wzajemnej trosce, szacunki i zaufaniu jest skarbem czekającym u kresu tej wspólnie przebytej drogi.

Metody pracy

Stosowane przez nas metody dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Coach diagnozuje główne trudności rozwoju związku i określa sposoby pracy nad nimi.

W procesie coachingu dla par omówione są następujące zagadnienia:

 • kim jesteście dla siebie ,
 • co chcecie razem osiągnąć,
 • jak chcecie to osiągnąć.

Praca Coacha z parą koncentruje się na wzmocnieniu tożsamości i wartości związku, urzeczywistnianiu marzeń i celów obu osób, rozwijaniu umiejętności i zachowań potrzebnych do lepszego funkcjonowania związku.

Technika rozmowy coachingowej to efektywne narzędzie pozwalające zidentyfikować oczekiwania obydwu stron względem związku oraz rozpoznanie jakie są ich wizje osiągnięcia wyznaczonych celów.

 • Podziel się: